Home

Bibliography and Index of United Nations Centre for Regional Development Publications


Citation Wang Ming. “NGO ji qi zai xiao chu pin kun zhong de zuo yong = The Role of NGO in Poverty Eradication.” In Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China, edited by Shi Han, Gu Lin-Sheng and Li Gao, 158-174. UNCRD Textbook and Training Material Series, No. 10. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development, 1996.


TitleNGO ji qi zai xiao chu pin kun zhong de zuo yong = The Role of NGO in Poverty Eradication

Year 1996
Author
Wang Ming
Material Type Book Chapter
Features 17 references 
Pages p. 158-174
Relationships Part of

189 p. Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China

 

Subjects CHINA 01.04.04
NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 01.03.01
POVERTY ALLEVIATION 03.02.05
Abstract  
Control No. TT 10o

Home