Home

Bibliography and Index of United Nations Centre for Regional Development Publications


Citation Ouano, E. A. R. “Yazhou kai fa yin hang dui Hua huan jing he zuo = Environmental Cooperation between ADB and PRC.” In Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China, edited by Shi Han, Gu Lin-Sheng and Li Gao, 140-141. UNCRD Textbook and Training Material Series, No. 10. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development, 1996.


TitleYazhou kai fa yin hang dui Hua huan jing he zuo = Environmental Cooperation between ADB and PRC

Year 1996
Author
Ouano, E. A. R.
Material Type Book Chapter
Features  
Pages p. 140-141
Relationships Part of

189 p. Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China

 

Subjects ASIAN DEVELOPMENT BANK 01.03.03
CHINA 01.04.04
ENVIRONMENTAL ASPECTS 16.01.02
Abstract  
Control No. TT 10k

Home