Home

Bibliography and Index of United Nations Centre for Regional Development Publications


Citation Sun Hong. “Yi kao ke ji jin bu, cu jin xi bu da kai fa zhan lue de shi shi = Promoting the Strategy of the Western Region Development through Technical Progress.” In Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China, edited by Shi Han, Gu Lin-Sheng and Li Gao, 96-102. UNCRD Textbook and Training Material Series, No. 10. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development, 1996.


TitleYi kao ke ji jin bu, cu jin xi bu da kai fa zhan lue de shi shi = Promoting the Strategy of the Western Region Development through Technical Progress

Year 1996
Author
Sun Hong
Material Type Book Chapter
Features  
Pages p. 96-102
Relationships Part of

189 p. Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China

 

Subjects CHINA 01.04.04
REGIONAL DEVELOPMENT 03.02.03
TECHNOLOGY ASSESSMENT 12.06.01
Abstract  
Control No. TT 10f

Home