Home

Bibliography and Index of United Nations Centre for Regional Development Publications


Citation Liu Zhaoguang. “Changjiang shang you de sheng tai huan jing fian she = Ecological Environment Construction in the Upper Reaches of the Yangtze River.” In Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China, edited by Shi Han, Gu Lin-Sheng and Li Gao, 67-84. UNCRD Textbook and Training Material Series, No. 10. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development, 1996.


TitleChangjiang shang you de sheng tai huan jing fian she = Ecological Environment Construction in the Upper Reaches of the Yangtze River

Year 1996
Author
Liu Zhaoguang
Material Type Book Chapter
Features  
Pages p. 67-84
Relationships Part of

189 p. Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China

 

Subjects CHINA 01.04.04
ECOLOGY 16.01.01
ENVIRONMENTAL EDUCATION 06.03.04
RIVER BASINS 17.05.02
WATER RESOURCES 16.02.02
Abstract  
Control No. TT 10d

Home