Home

Bibliography and Index of United Nations Centre for Regional Development Publications


Citation Gu Lin-Sheng, and Zhang Zhigang. “Riben qu yu kai fa ti zhi ji dui Zhongguo xi bu da kai fa de qi shi = Regional Development System in Japan and Its Reference for Western China Development: Case Study of the Comprehensive Development of Hokkaido, Japan.” In Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China, edited by Shi Han, Gu Lin-Sheng and Li Gao, 35-66. UNCRD Textbook and Training Material Series, No. 10. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development, 1996.


TitleRiben qu yu kai fa ti zhi ji dui Zhongguo xi bu da kai fa de qi shi = Regional Development System in Japan and Its Reference for Western China Development: Case Study of the Comprehensive Development of Hokkaido, Japan

Year 1996
Author
Gu Lin-Sheng
Author
Zhang Zhigang
Material Type Book Chapter
Features  
Pages p. 35-66
Relationships  Part of

189 p. Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China

Subjects CASE STUDIES 18.04.01
CHINA 01.04.04
JAPAN 01.04.04
LAND USE 07.05.02
REGIONAL DEVELOPMENT 03.02.03
Abstract  
Control No. TT 10c

Home