Home

Bibliography and Index of United Nations Centre for Regional Development Publications


Citation Liu Yi. “Guo wai qian fa da di qu de fa zhan sheng ce yu shi jian = Regional Policy and Its Practice in the Developing Areas of Foreign Countries.” In Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China, edited by Shi Han, Gu Lin-Sheng and Li Gao, 15-34. UNCRD Textbook and Training Material Series, No. 10. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development, 1996.


TitleGuo wai qian fa da di qu de fa zhan sheng ce yu shi jian = Regional Policy and Its Practice in the Developing Areas of Foreign Countries

Year 1996
Author
Liu Yi
Material Type Book Chapter
Features 18 references 
Pages p. 15-34
Relationships Part of

189 p. Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China

 

Subjects REGIONAL DEVELOPMENT 03.02.03
REGIONAL POLICY 02.01.02
UNITED STATES 01.04.03
WESTERN EUROPE 01.04.05
Abstract  
Control No. TT 10b

Home