Home

Bibliography and Index of United Nations Centre for Regional Development Publications


Citation Oya, Kenji. “Qu yu fa zhan yu huan jing bao hu = Regional Development and Environmental Management.” In Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China, edited by Shi Han, Gu Lin-Sheng and Li Gao, 1-14. UNCRD Textbook and Training Material Series, No. 10. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development, 1996.


TitleQu yu fa zhan yu huan jing bao hu = Regional Development and Environmental Management

Year 1996
Author
Oya, Kenji
Material Type Book Chapter
Features  
Pages p. 1-14
Relationships Part of

189 p. Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China

 

Subjects ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 16.04.01
REGIONAL DEVELOPMENT 03.02.03
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 16.01.01
Abstract  
Control No. TT 10a

Home